IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت اولین اکسپوی مجسمه سازی تهران
[1] ............................................................................................................... [اولين تلاش براي تعريف بازار محلي]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولين تلاش براي تعريف بازار محلي


عنوان :
نویسنده:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

اولين نمايشگاه سالانه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ايران درخانه ي هنرمندان ايران برپاست.
به گزارش سايت خبري خانهي هنرمندان ايران، در اين نمايشگاه دويست و ده اثر از صدو سي و شش هنرمند به نمايش درآمده است. کوروش گلناري دبير اولين نمايشگاه فروش مجسمه سازان با اشاره به اينکه اکثر هنرمندان حاضر دراين نمايشگاه را جوانان مجسمه ساز تشکيل مي دهند گفت: بخش عمده مجسمه سازاني که در اين نمايشگاه دانشجويان و جوانان تازه فارغ التحصيل از دانشگاه ها هستند.
چرا که از اهداف اصلي اين نمايشگاه ايجاد انگيزه براي جوانان اين هنراست. مجسمه سازي هنر هزينه بري است و احتياج به کارگاه وامکانات خاص خودش دارد و جوانان زيادي هستند که در حداقل فضاهايي که دارند به ساخت مجسمه ميپردازند و محل خاصي براي عرضه مجسمه هايشان موجودنيست.
برگزاري اين نوع نمايشگاه ها هم امکان عرضه مجسمه را به مجسمه ساز مي دهد هم با فروش حتي يک مجسمه انگيزه زيادي درمجسمه ساز ايجاد مي شود تا کار خود را ادامه دهد.
فرزين هدايت زاده مدير اجرايي نمايشگاه درباره ضرورت برگزاري نمايشگاه فروش براي آثار مجسمه سازان ايراني گفت: برگزاري اين نمايشگاه با هدف رونق بخشيدن به اقتصاد هنر مجسمه سازي، تاثير منطقي ومعرفي مطلوب آثار مجسمه سازان به علاقه مندان خريد آثار هنري صورت گرفت و با توجه به اتفاقات مثبتي که طي چند سال اخير براي آثار هنري هنرمندان ايراني رخداد ضروري بود تا بازارمحلي را به شکل منطقي تعريف کنيم؛ بازاري که متکي بر مختصات هنري هنرمندان داخل کشور است.
گلناري درباره اطلاع رساني ويژه اولين نمايشگاه فروش آثار مجسمه سازان گفت: يکي از مهمترين اقداماتي که براي اطلاع رساني و ارتباط گرفتن با مجموعه داران، صاحبان گالري و سازمان هاي دولتي انجام داديم، انتشار کاتالوگ نمايشگاه ده روز قبل از افتتاح نمايشگاه بود وخوشبختانه بيش از ده درصد آثار توسط يک مجموعه دار خريداري شد.
اين اقدامات سبب شد تا ارتباطات گستردهاي را با مجموعه داران و صاحبان گالري ها ايجاد کنيم، ارتباطي که تا پيش از اين نمايشگاه وجود نداشت استمرار اين دسته از نمايشگاه باعث گسترش ارتباطات ما خواهد شد البته در همين راستا احتياج به سرمايه گذاري و حمايت هاي دولتي نيز هست. از سوي ديگر براي برگزاري اين نمايشگاه تنها به اعضاي انجمن اکتفا نکرديم بلکه با مجسمه سازان خارج از انجمن نيز ارتباط گرفتيم و خواستار حضورشان در اين نمايشگاه شديم.
هدايت زاده با اشاره به اينکه که مجسمه سازان حاضر در اين نمايشگاه به دو دسته کلي تقسيم مي شوند گفت: بخشي از مجسمه سازان حاضر دراين نمايشگاه جواناني هستند که فروش آثارشان باعث تداوم کارشان خواهد شد.البته بيشتر به لحاظ انگيزه اي که از فروش آثارشان کسب مي کنند. بخش ديگر مجسمه سازان با سابقه ايران هستند که با حضور در اين نمايشگاه هم به ارزيابي کيفي آثار خود مي پردازند و هم به قيمت واقعي آثار خود در بازار محلي پي مي برند.
البته تمامي آثار حاضر در نمايشگاه پيش از عرضه در نمايشگاه توسط دو شورا مجزا به لحاظ کيفيت و قيمت ارزيابي شده اند اما در نهايت خود مجسمه ساز قيمت اثر را براي عرضه در نمايشگاه تعيين کرده است، چرا که مي خواستيم خود بازار مناسبات و قيمت هايش را تعيين کند. کار ما به عنوان اعضاي انجمن و برگزار کننده اين بود که بهترين آثار را در بهترين فضا و چيدمان عرضه کنيم. به عبارتي اين نمايشگاه به دليل اينکه اولين قدم جدي براي ايجاد بازاري محلي است فرصتي را فراهم مي کند تا مجسمه سازان با ارزيابي و آسيب شناسي جوانب مختلف کار خود نسبت واقعي خود را با بازار جهاني بيابد و همچنين تاثير منطقي بر بازار جهاني داشته باشد.
دبير نمايشگاه نيز درباره فقدان سيستم عرضه وتقاضا براي کالاي هنري در ايران گفت: به دليل نبود سيستم عرضه و تقاضا براي کالاي هنري به خصوص مجسمه کشور ما فاقد متخصصين اين رشته براي معرفي و عرضه آن به مشتريها وعلاقه مندان است، به عبارتي چون تخصصي در اين حوزه نيست شغلي نيز براي آن تعريف نشده است به همين دليل اعضاي انجمن که همگي مجسمه ساز هستند در يک اقدام جمعي و گروهي نمايشگاه فروش را برگزار کرده اند تا با استمرار آن هم سيستم عرضه و تقاضاي کالاي فرهنگي به درستي تعريف شود و متخصصين اين حوزه تربيت شوند.
مديراجرايي نمايشگاه نيز درباره ضرورت حضور متخصصين آثار هنري گفت: وظيفه هنرمندان ايجاد بازار و حتي ارتباط گرفتن با بازار نيست ولي همان طور که گفتم چون بازاري تعريف نشده و اين تصور براي مردم شکل نگرفته است که کالاي هنري هم قابليت سرمايه گذاري را دارد، ميبايست با برگزاري و تداوم اين نوع از نمايشگاه ها چند هدف را دنبال کرد؛ تعريف سيستم عرضه و تقاضا متناسب با مختصات آثار هنري، پرورش افراد متخصص براي ايجاد ارتباط بين هنرمند و بازار، تثبيت بازار محلي تاثير و تعامل منطقي با بازار جهاني. درحال حاضر يکي از نگراني هاي مجسمه سازان ايراني اين مساله است که چرا آثار بسياري از هنرمندان داخل کشور در بازارهاي جهاني حضور ندارد که به علت اصلي آن نبود بازار محلي است.
گلناري درباره لزوم حمايت نهاد و سازمان هاي دولتي از برگزاري چنين نمايشگاه هايي گفت: براي برگزاري اولين نمايشگاه فروش مجسمه اعضاي انجمن که همگي هنرمندان مجسمه ساز کشور تمام تلاش خود را به کار گرفتند وعلي رغم نبود بودجه و امکانات لازم نمايشگاه را با کيفيت کم نظيري برگزارکرديم اما براي تداوم اين نمايشگاه ها احتياج به حمايت بخش دولتي هستيم که داراي سازمان هاي فرهنگي است و به خوبي مي تواند حامي برگزاري چنين نمايشگاه هايي باشد تا هم هنرمندان از پشتوانه لازم برخوردار باشند و هم تداوم اين فعاليت ها تضمين شود.
از سوي ديگر ما در شرايطي هستيم که برخي از کشورهاي منطقه سعي دارند تا خود را به عنوان مرکز فرهنگي منطقه معرفي کنند آن هم در شرايطي که نمايشگاه هاي مهم منطقه اعتبارشان را با آثار هنري هنرمندان ايراني کسب کنند.
هدايت زاده با اشاره به اينکه در اين نمايشگاه آتيه ي هنر مجسمه سازي ايران عرضه شده است گفت: ما در اين نمايشگاه توانستيم آتيه مجسمه سازي ايران را به نمايش بگذاريم که يکي از امتيازهاي مهم اين نمايشگاه محسوب مي شود چرا که با شکل گيري سيستم عرضه و تقاضاي مناسبت و تداوم اين فعاليت ها هر کدام از مجسمه سازان حاضر دراين نمايشگاه مي توانند با انگيزه اي مضاعف ارزيابي عيني و آسيب شناسي آثار خود مي توانند در جرياني قرار بگيرند. البته اين اتفاق منوط به فعال شدن متقاضيان به خصوص بخش خصوصي است که با حضور درچنين نمايشگاه هايي بازار محلي واقعي را شکل مي دهند و با استمرار اين تعامل دو سويه هنرمند ومشتري باعث پيشرفت و رونق بازار مي شوند.
آنچه از آتيه مجسمه سازي گفتم مطمئنا به کميت آثار و هنرمندان محدود نمي شود بلکه منظورم به شکل مشخص جنبه هاي هنري و زيبايي شناسانه مجسمه هاي اين نمايشگاه است که از پتانسيل قابل توجهي برخوردار است.
کوروش گلناري در پايان گفت: از تمامي صاحبان سرمايه به خصوص در بخش دولتي دعوت مي کنيم تا در اولين نمايشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ايران حضور يابند تا هم موجب رونق اين نمايشگاه شوند و هم با حضور خود شرايط لازم را براي داشتن گام هاي بعدي فراهم نمايند، چرا که اين نمايشگاه نمايش دهنده سرمايه ملي ما در هنر مجسمه سازي است.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com