IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت جشنواره های بین المللی
[1] ........................................................................................................................... [دوسالانه سیدنی 2006]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوسالانه سیدنی 2006عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

سیدنی، پایتخت استرالیا، به عنوان مرکز یکی از کشورهایی که در زمینه پذیرش فرهنگ‌های گوناگون پس از کانادا در رده دوم قرار دارد، چندی است اقدام به برگزاری جشنواره‌های هنری متعددی نموده است.
گزارشی که می‌خوانید تصویری کلی از مضمون و فضای دوسالانه سیدنی در سال 2006 ارایه می‌دهد، تا زمینه‌ای برای فعالیت هنرمندان ما در آینده فراهم کرده باشد. تصاویر آثار برگزیده و گزارشات مربوط به برگزاری این دوسالانه متعاقباً به چاپ خواهد رسید.

چارچوب مفهومی دوسالانه
نوشته چارلز مری و در Charles Merewether، مدیر و گرداننده هنری دوسالانه مفهوم «نقاط تماسم چارچوب و اساس دوسالانه 2006 سیدنی را تشکیل می‌دهد، که در برگیرنده طیفی از هنرمندان از سراسر جهان خواهد بود، که در انواع اشکال هنری فعالیت می‌کنند.
دوسالانه سیدنی 2006 بیشتر بر موضوع «نقاط» تأکید دارد تا «تماس» ـ و کانون توجه خود را بر مطرح کردن فضاهایی چون قلمرو و جای‌گیری، خانه، سکنی گزیدن و نقاط میانه این مفاهیم قرار داده است. «نقاط تماس» آستانه‌ی جهانی را در بر می‌گیرد زیرا مواجهه اندیشه‌ها همیشه از تجارب و نقطه‌نظرات محلی نشأت گرفته است. 80 هنرمند از بیش از 40 کشور جهان در این رویارویی شرکت دارند و به همراه یکدیگر به بررسی این نکته می‌پردازند که چطور هنر معاصر می‌تواند همچنان تجسمی معاصر و به روز از عصر مهاجرنشینی و تاریخ منازعات مربوط به آن داشته باشد، و در عین حال جریانات فزاینده بین فرهنگی را که در بستر جهانی سازی «globalization» شکل می‌گیرد و رشته «جهان شهر»ها را منعکس کند.
تم دوسالانه سیدنی مبنی بر نقاط تماس، قصد ندارد به عنوان جایگزینی برای مردم‌شناسی بصری یا تاریخ‌شناسی فرهنگی عمل کند، نیز ارایه دهنده وضعیتی برای پیش‌بینی آخرین امکانات فناوری نمایش یا ارائه آثار هنری نیست. در عوض، مفهوم این دوسالانه وجوه رویارویی و درگیری با جهان را دربرمی‌گیرد، و صمیمیت هنر به هر دو شکل بیان و واسطه‌ی ادراک، درمی‌آید. بنابراین «نقاط تماس» نه تنها بعدی مکانی مانند مرزها، فواصل، نقاط تلاقی و... را در نظر دارد بلکه به همان نسبت به وضعیتی موقتی و احساسی در تجربه جهان اشاره می‌کند، که شرحی است بر مؤلفه‌هایی درباره‌ی ادراک و تأثیر بر زندگی روزمره و تشکیل مفاهیم امروزی. به عبارت دیگر، قصد دارد عرصه‌ای بر گفتگو درباره طیفی وسیع از هنر معاصر بگشاید که می‌تواند به سطوح ادراک آنی و خصوصی فرد یا بدنه اجتماعی و جهان در مقیاس وسیع‌تر مربوط شود، که دارای وجود اشتراک و تفاوت خاص خود و نیز بعضاً شکاف‌هایی عمیق است. افق‌های دید و مرزهایی که هم میراث تاریخی و هم تجربه لحظه اکنون را باز می‌نماید. از این نقطه‌نظر، مفهوم «نقاط تماس» بسیار فراتر از مشاهدات و مکاشفات حیطه مستندسازی حرف قرار دارد. مواجهه با هنر در این جا، بستری برای درک دانش، و خلق تصاویری می‌شود که در رویارویی با جهان راهنمایی‌مان می‌کند، در این چارچوب هنر از طریق حافظه و ادراک زندگی می‌کند و معنا می‌یابد، مانند پرده‌ای حایل که چون واسطه‌ای بین سوژه و مخاطب عمل می‌کند.
محل برگزاری: گالری هنر نیوساوث ولز ـ موزه هنر معاصر
وب سایت: www. biennaleofsydney.com.au
Email: art@biennaleofsydeney.com.au

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com