IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت دوسالانه مجسمه های شهری / دوسالانه اول
[1] ..................................................................................... [نگاهی به نخستین دو سالانه مجسمه‌های فضای شهری]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگاهی به نخستین دو سالانه مجسمه‌های فضای شهری

مجله تندیس شماره 150
عنوان :
نویسنده:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

وقتی به مجسمه‌ها و اصولاً، آرایه‌های شهری جهان نگاهی مختصر می‌اندازیم، با پنج گروه مستقل مواجه می‌شویم. نخستین گروه، سردیس‌هایی است که از مشاهیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساخته شده‌اند ، در غالب مواقع، شباهت ظاهری با پرتره سوژه را دنبال می‌کنند. دومین گروه، که از همه رایج‌تر است، بناهای یادمانی است که حوادث، اتفاقات و رویدادهای تاریخی و اجتماعی را یادآوری می‌کنند. سومین گروه، آثار هنری شاخصی هستند که هر چند بعضاً برای فضای شهر طراحی و ساخته نشده‌اند، اما به دلایلی مثل شهرت اثر یا هنرمند و جایگاه تاریخی و فرهنگی آن، در نقطه‌ای از مبلمان شهری تعبیه می‌شود و بعد، اتمسفر پیرامونش به تناسب آن، تغییر کاربری می‌دهد، و به همین سبب، در غالب مواقع، به نشانه‌ای شهری مبدل می‌گردند. چهارمین گروه،‌ آثاری است که نخستین دوسالانه مجسمه شهری در پی ترویج و اشاعه آن است، آثاری که ممکن است از نظر فرهنگی‌،ارزشی برابر با سومین گروه نداشته باشد، اما به دلیل کارکرد تزئینی می‌توانند در جهت تلطیف فضای زندگانی، کاربردی بیش از دیگر مجسمه‌های شهری داشته باشند. پنجمین گروه، ابنیه و سازه‌هایی است که، در ابتدا، با اهداف مجسمه‌سازانه تعریف نشده‌اند، اما، بعد از مدتی، به دلیل خصلت‌های نمادین، خود به یک آرایه شهری مبدل شده‌اند. سازه میدان آزادی در تهران نمونه‌ای در خور از این نوع ابنیه است.
نخستین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری،‌با هدف بسط و گسترش و، البته، حمایت از این سازه‌ها(به طور اخص چهارمین گروه)، سعی دارد جریان مجسمه‌سازی معاصر را نسبت به طراحی فضای شهری ترغیب کند و از ایده‌های پیشنهادی این جمعیت، در جهت زیباسازی شهر تهران، بهره گیرد.
چهارشنبه 2 آبان،نگارخانه برگ، در فضای جدید، میزبان مراسم گشایش نخستین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری بود. فضای سبز این نگارخانه، که همخوانی مناسبی با این رویداد داشت.، برتفاوت مراسم افتتاحیه،‌با رویدادهای مشابه، افزود، هر چند، به رسم معمول، چند سخنرانی کوتاه از مسئولین و مدعوین، آن را مشابه هر مراسم افتتاحی می‌نمود. در هر حال،‌به غیر از عیان بودن چند مجسمه با ابعاد نسبتاً بزرگ در فضای باز نگارخانه، باز شدن درب فضای بسته و طراحی شده، مجموعه آثار راه یافته به این دوسالانه به معرض دید مخاطبان درآمد. به رغم این که شلوغی روز افتتاحیه اجازه نمی‌دهد ارزیابی صحیحی از کلیت آثار یک نمایشگاه به دست آورد، مجموعه راه یافته نشان از دوسالانه‌ای متفاوت از مجسمه‌سازی است که شاید بیش از همه بر فهم تفاوت کلی مجسمه از نوع شهری‌اش دارد. این تفاوت را می‌تواند در قیاس با آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌سازی متوجه شد. در آن دوسالانه ویدئو آرت و سایر گرایش‌های هنری تعریف مجسمه را مخدوش می‌کرد. اما با محدودتر شدن دامنه تعریف مجسمه شهری، در این دوسالانه، ناگزیر این دسته از آثار به دو سالانه راه نیافتند آثار این دو سالانه، در هر حال ، مجسمه هستند، هر چند ممکن است مجسمه شهری نباشند.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com