IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران / دوسالانه چهارم
[1] ..................................................................... [مصاحبه با فرشید مثقالی، داور چهارمین دوسالانه مجسمه سازی تهران]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصاحبه با فرشید مثقالی، داور چهارمین دوسالانه مجسمه سازی تهران
مریم ضمیری

عنوان :
نویسنده:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

«نهال مجسمه سازي ايران بايد در طول زمان آبياري شود»
آقای مثقالی، شما چه ملاکهایی را برای ارزیابی آثار هنرمندان در دوسالانه چهارم مجسمه سازی در نظر گرفته اید؟
به طور طبیعی در همه دوسالانه ها محور و ملاک هایی وجود دارد و هیئت داوری هم بر اساس آن شاخصه ها دست به انتخاب و ارزیابی می زند، اما من بر این باورم که میزان برقراری ارتباط با یک اثر هنری ملاک اصلی به شمار می آید. این ارتباط، نه از جنبه ای خاص، که باید در تمامی جنبه های متونع صورت پذیرد . ممکن است اثری موجب برانگیختن حیرت من شود و همین می تواند دارای ارزش باشد و یا یک رابطه عاطفی- آشکار یا پنهان- ایجاد کند که این هم قابل احترام است. پس نوع ارتباط و پیوند درونی با اثر هنری مهم است که این خود ناشی از مجموعه ای از عوامل از قبیل مضمون جدید، فضا، تکنیک کار و اشارتهای معنایی و ... است.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com