IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران / دوسالانه چهارم
[1] .................................................................................................................... [مصاحبه با علی رضا سمیع آذر]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصاحبه با علی رضا سمیع آذر
آرش علی محمدی

عنوان :
نویسنده:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

نسل جديد مجسمه سازي در حال شكوفايي است
آقای سمیع آذر لطفا نظر خود را در مورد آثار و کیفیت آنها بیان کنید.
مهمترین چیزی که با دیدن این نمایشگاه به ذهن می رسد همین کیفیت آثار است. چهارمین دوسالانه مجسمه سازی ایران به صورت چشمگیری نسبت به سال های پیش، هم از نظر کیفیت هنری و هم از نظر نیروی مفهومی ارتقا پیدا کرده است. من فکر می کنم که هنر مجسمه سازی ایران با حضور نسل جدید، با سرعت در حال شکوفایی است. نظرتان در مورد بخش هنر مفهومی در این دوسالانه چیست؟ به نظر من، این دریچه جدیدی است که باز شده و خیلی از این خلاقیت های به همین شکل بوجود آمده است. واقعیت این است که در تمامی دنیا، به خصوص در دهه های اخیر، نزد هنرمندانی که آثار حجمی می آفرینند، گرایش فزاینده ای به سمت هنر مفهومی در سبک های مختلف و اشکال گوناگون هنری وجود داشته است. این تعلق خاطر، بسیاری از هنرمندان جنبش های بعد از هنر مدرن را تحت تاثیر خود قرار داد. بنابراین، ما با یک نوع تمایل فزاینده جهانی نسبت به مفهوم گرایی و موضوع گرایی روبه روییم. این موضوع به نظر من اتفاق خوبی است، به این دلیل که هنر را به موضوع و درون مایه مقید می کند. بنابراین، هنر می تواند علاوه بر ارزش های زیبایی شناختی، از نیروی فکر و اندیشه بیشتری برخوردار شود.ما این موضوع را در این نمایشگاه هم می بینیم. به نظر می رسد بستری که از این طریق فراهم شده قدرت قابل توجهی برای باور کردن خلاقیت ها و به کارگیری ذهنیت های روشنفکرانه در عرصه هنری ایجاد می کند.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com