IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران / دوسالانه چهارم
[1] .................................................................... [مصاحبه با سعید شهلاپور و گزارشی از چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازي]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصاحبه با سعید شهلاپور و گزارشی از چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازي


عنوان :
نویسنده:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

دبير چهارمين دوسالانه مجسمه سازي معاصر تهران:
« مجسمه‌سازي ايران نيازمند حمايت است»

دبير چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي گفت: براي اينكه مجسمه‌سازي ايران بتواند در بازارهاي جهاني جايي پيدا كند. نيازمند توجه و حمايت است.
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، وي در خصوص بخش «تم» در اين بي‌ينال خاطرنشان كرد: هرچند كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد اين «تم» محدوديت براي هنرمند ايجاد مي‌كند ولي در مواقع چنين نيست. تم به اساس حساسيت‌ها و مسائل مهم فرهنگي هر جامعه‌اي انتخاب مي‌شود و در اكثر بي‌ينال‌هاي دنيا نيز وجود دارد.
سعيد شهلا‌پور تصريح كرد: تحليل ما اين است كه تم براي جهت‌دهي فضاي هنري مجسمه‌سازي لازم است البته قرار نيست همه هنرمندان يك نگرش واحد نسبت به يك «تم» مشخص داشته باشند، بلكه «تم» تخيل هنرمند را برمي‌انگيزد و وي تفسير خود را از آن موضوع عنوان مي‌كند.
او دربارة «خيال ايراني و افق جهاني» كه تم چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي است گفت:‌ هدف از طرح چنين موضوعي كه پس از مشورت كردن و شنيدن اظهارنظرهاي بسياري از صاحب‌نظران پيشنهاد شد،‌ايجاد شدن نوعي چالش و انگيزش درهنرمندان براي ايراني بودن و جهاني انديشيدن بوده است.
دبير چهارمين دوسالانه با تاكيد بر اين كه هيئت داوران چنين جشنواره‌اي بايد تركيبي باشد افزود: از هفت نفر داور اين جشنواره سه تحصيلات كلاسيك در مجسمه‌سازي دارند و بقيه هنرشناس، گرافيست يا نقاش هستند. او تصريح كرد:‌چنين تركيبي باعث گستردگي نگاه هيئت داوران مي‌شود، ضمن اينكه امروز ديگر مانند گذشته نمي‌توان خط و مرزي ميان هنرها كشيد.
شهلاپور ضمن بيان اينكه در اين دوسالانه هدف هيئت داوران قبل از هرچيزي كشف راههاي نرفته افراد مستعد و ... است گفت: برنده شدن در اين جشنواره‌ها چندان اهميتي ندارد، بلكه آنچه مهم است شركت كردن و به وجودآمد فضاي رقابتي ميان هنرمندان است او دربارة وضعيت كنوني مجسمه‌سازي در ايران چنين اظهار نظر نمود: متاسفانه پس انقلاب شرايطي به وجود آورد كه حتي دانشكده‌هايي كه رشته مجسمه‌سازي داشتند تعطيل شدند و همين مسئله صدمات فراواني را به اين هنر وارد كرد. او افزود: در گذشته‌هاي دور نيز مجسمه‌سازي در ايران همواره با هنرهاي ديگر نظير معماري عجين بوده و هويت مستقلي نداشته است، اما مجسمه‌سازي معاصر به معني واقعي كلمه حدود 60-70 سال در ايران قدمت دارد. دبير چهارمين دوسالانه مجسمه سازي با بيان اينكه اگر يك توجه زيربنايي به اين هنر شود قطعاً نتايج مثبتي خواهد داد، گفت: اصلي ترين نهادي كه مي‌تواند اين هنر را رونق دهد، شهرداري‌ها هستند.
وي اضافه كرد:‌ اگر از هر شهري در ايران در هر سال سفارش يك مجسمه داشته باشد خواهيد ديد اين هنر چه رونقي پيدا مي‌كند و در همه‌ جاي دنيا نيز يكي از دلايل معروفيت زيباترين شهرهاي دنيا نيز مجسمه‌هاي آن شهر است.
شهلا پور گفت: به اعتقاد من رابطة بين هنرمند و سازمان حمايت كننده‌اي مثل شهرداري دوطرفه است يعني شهرداري با سفارش دادن مجسمه به توليد هنر و هنرمند كمك مي‌كند و هنرمند نيز، با خلق آثار زيبا باعث بهتر شدن چهرة‌شهر مي‌شود.
دبير بي‌ينال دربارة تاثير چنين فستيوالهايي بر روند اين هنر در كشور تصريح كرد قطعاً برگزاري چنين جشنواره‌هايي باعث ايجاد نوعي حس رقابت، برانگيختن حساسيتهاي هنرمند مي‌شود كه في‌نفسه بسيار ارزشمند است كه در اين سالها نتايج مثبت چنين حركتي نيز مشهود بوده است.
او مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان زيباسازي شهرداري تهران را از حاميان اين فستيوال دانست و تاكيد نمود: در اين دوسالانه براي اولين بار خود انجمن مجسمه‌سازان، به عنوان متولي اصلي برگزاري حضور دارد.
وي برگزاري يك جشنوارة مجسمه‌سازي را بسيار طاقت فرساتر از ساير جشنواره‌ها قلمداد و در تشريح برخي ويژگيهاي آن گفت در اين نوع جشنواره‌ها ما براي چيدمان يا حمل و نقل مجسمه‌ها مشكل داريم. درصورتي كه مثلاً در يك فستيوال نقاشي چنين مسائلي مطرح نيست
شهلاپور در پايان اظهار داشت: ما در انتظار جشنواره‌‌اي هستيم كه به جاي همايش مجسمه‌ها در يك محيط بسته، در يك روز معين از چندين مجسمه در شهر پرده‌برداري كنيم و آن روز را به عنوان شروع به كار جشنواره مشخص نماييم. در اين صورت هم به زيباسازي شهر كمك شده است و هم هنرمندان از توليد آثار هنري خود به سود اقتصادي نيز رسيده‌اند.

دبير فرهنگستان هنر در مراسم گشايش چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي معاصر تهران :
« قابليت‌هاي مجسمه‌سازي‌ ما شناخته نشده است »
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، در اين مراسم سعيد شهلاپور دبير چهارمين دوسالانه به ارائه گزارشي از روند شكل‌گيري و برپايي چهارمين دوسالانه پرداخت و در ادامه مراسم عليرضا سميع‌آذر رئيس مركز هنرهاي تجسمي طي سخناني با اشاره به اينكه آثار به نمايش گذاشته شده در چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي همه بضاعت هنر مجسمه‌سازي ايران است گفت: اين مجموعه نشان مي‌دهد كه مجسمه‌سازي ما در سالهاي اخير در مفهوم معاصر و درك مدرنيستي، پيشرفت جالب توجهي داشته است. وي با تشكر و قدرداني از همراهي‌هاي رئيس فرهنگستان هنر در برپايي نمايشگاه‌هاي آثار هنري ابراز اميدواري كرد تا سازمان زيباسازي شهر تهران با خريد تعدادي از آثار هنرمندان مجسمه‌ساز آنها را به نحوي مورد حمايت قرار دهد.
دكتر بهمن نامور مطلق، دبير فرهنگستان نيز در اين مراسم طي سخناني كوتاه با اشاره به بزرگداشت استاد علي‌اكبر صنعتي عضو پيوسته فرهنگستان هنر همزمان با برپايي چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي گفت: همه قابليت‌هاي مجسمه‌سازي ما شناخته نشده است و نبايد ترديدي از رشد روزافزون مجسمه‌سازي در ايران داشت.
در مراسم گشايش چهارمين دوسالانه مجسمه سازي، مسئولان فرهنگي كشور نمايندگاني از سفارتخانه‌هاي خارجي و هنرمندان مجسمه‌ساز و جمع كثيري از دانشجويان رشته‌هاي هنري حضور داشتند.
چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي معاصر تهران از 12 تيرماه تا 20 مرداد ماه در محل موسسه فرهنگي هنري صبا و باغ هنرخانه هنرمندان برپا خواهد بود.

برگزيدگان چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي معرفي شدند
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر ، طي مراسمي كه روز يكشنبه نهم مردادماه در موزه هنرهاي معاصر برگزار شد ، برگزيدگان چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي معاصر تهران معرفي شدند. در اين مراسم آيدين آغداشلو نقاش وگرافيست با بيان خدمات استاد علي اكبر صنعتي در حوزه مجسمه‌سازي گفت : شايد بتوان گفت استاد صنعتي آرزوي برآورده نشده ميكل آنژ را در ساخت كوه عظيمي از مجسمه برآورده ساخت. وي در ادامه افزود : استاد صنعتي حق بزرگي بر گردن مجسمه‌سازي ما دارد.
در ادامه مراسم برگزيدگان چهارمين دوسالانه به شرح زير معرفي شدند.

جايزة فرهنگستان هنر
جايزة فرهنگستان هنر به ترتيب به خانم ستاره بريراني ، نغمه فكورزاده و زين‌العابدين بنايي تعلق گرفت.

جايزة سازمان زيباسازي شهر تهران
اثر سهند حساميان با عنوان " مسجد جامع " ، اثر حميدرضا حكيمي با عنوان «فرم» و اثر داريوش سعيدي با عنوان «آتش در گنبد افتاده» موفق به كسب جوايز سازمان زيبا‌سازي شهر تهران شدند. در اين بخش از كامبيز و كامران اسماعيلي شريف تقدير به عمل آمد.

جايزه كمال‌الدين بهزاد:
هيأت داوران دانشگاه الزهراء جايزه كمال‌الدين بهزاد را به اثر «باغ تمثيلي» كار مشترك نسترن شهبازي و پويا خزائلي پارسا، «رخش» اثر رضا لواساني و اثر «سرود براي سردار» ساخته عباس اكبري اهدا نمود. جايزه ويژه كمال‌الدين بهزاد نيز در اين بخش به بهروز دارش اهدا شد.

جايزه منتقدان نشريه تنديس:
جايزه منتقدان نشريه تنديس نيز به محمدحسين عماد، كريم نصر و ابوالفضل شاهي اهدا شد.

جايزه داوران دوسالانه مجسمه‌سازي معاصر تهران:
در بخش «خيال ايراني- افق جهاني» هيأت داوران جوايز خود را به مجموعه آثار بهروز دارش، رضا لواساني و عبدالناصر گيو اهدا نمود. هيأت داوران در اين بخش همچنين علي‌اصغر گلناري را شايسته دريافت تنديس دانست.
در بخش «آزاد» نيز هيأت داوران مجموعه آثار بيژن نعمتي شريف، علي محبوبي صوفياني و محمدحسين عماد را به عنوان برگزيدگان خود شايسته دريافت تنديس معرفي كرد.
در بخش «جايزه زير 35 سال» هم جوايز هيأت داوران چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي به الهام پوريا مهر و محمدمردي اهدا شد. در اين مراسم همچنين جايزه استاد صنعتي از طرف جامعه مجسمه‌سازان به عليرضا سميع‌آذر رئيس مركز هنرهاي تجسمي اهدا شد.
نمايشگاه چهارمين دوسالانه مجسمه‌سازي معاصر تهران از 12 تير ماه در موسسه فرهنگي هنري صبا و باغ هنرخانه هنرمندان افتتاح شد و تا 20 مرداد ماه ادامه خواهد شد.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com