IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت رویدادهای مجسمه سازی ایران
[1] ................................................................................................. [بايد فرهنگ بصري تماشاگران را تعالي ببخشيم]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بايد فرهنگ بصري تماشاگران را تعالي ببخشيم
زینب رازدشت


عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

هنر مجسمه سازی در ایران با چه معضلهایی رو به رو است؟
ژینوس تقی زاده: مجسمه سازی در ایران، اساسا به دلیل وضعیت تاریخی و نداشتن مشروعیت، با فراز و نشیبها و معضلهای اساسی مواجه بوده است. این هنر در دورانی در ایران اوج گرفت و سپس رشد و روند فعالیت آن متوقف شد و دوباره، در سال های اخیر از نو شکل گرفته است. به طور کلی، عامه مردم ما با تماشای مجسمه آشنا نیستند، چه برسد به درک این هنر. از این رو، باید با وسواس و تانی بیشتری کار کنیم تا این موضوع در بین مردم جا بیفتد و جایگاه خودش را پیدا کند. باید تربیت بصری را برای تمام هنرها تعالی ببخشیم. متاسفانه تاکنون به یک اثر هنری بیشتر از جنبه تزئینی آن نگاه شده و وضعیت مجسمه سازی در این میان بغرنج تر است. هم ما و هم متولیان هنر باید به کارکردهای دیگر آثار هنری آشنا شویم و مجسمه سازی هم از این قاعده مستثنا نیست.
معضل اقتصاد هنر یک معضل فراگیر است و خاص هنر مجسمه سازی نیست؛ این طور نیست؟
مجسمه سازی کار پر هزینه ای نسبت به مثلا عکاسی و دیگر کارهای هنری است و نیاز به پشتوانه مالی قوی دارد که الان، اقتصاد هنر چنین چرخشی را ندارد و وابسته به جریانات حمایت کننده است. این هنر به خریدار خصوصی نیاز ندارد، بلکه باید در مکان های عمومی و در مقابل دید همگان قرار بگیرد. در حقیقت چنین مخارجی در دولت و سفارش دهنده ها جا باز نکرده است.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com