IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت رویدادهای مجسمه سازی ایران
[1] .................................................................................................................................. [حجم های خونین]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجم های خونین
نادر قشقایی


عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

هنر امروز پس از گذر از قرن ها، سبک ها و مکاتب هنری متفاوتی را به خود دیده، اما در این روزگاران القاب مدرن و پسا مدرن بیش از هر چیز دیگری در عرصه هنر خودنمایی می کنند. اگر چه هنرمندان امروز ایران بر اساس قواعد و بیان هنری موجود و با تکیه بر خلاقیت و بهره گیری از شیوه های بیانی هنر به خلق اثر می پردازند، اما در عین حال، نتوانسته اند که به زیربناهای بومی، قومی، سنتی و فرهنگی خود بی تفاوت باشند. آداب و رسوم ملی و باورهای دینی، همیشه به عنوان دو عنصر اصلی بر اندیشه و ذهن هنرمند تاثیر داشته و بسیاری از هنرمندان، خواه ناخواه تحت تاثیر این دو فضا آثاری را به وجود آورده اند. در تاریخ هنر و به ویژه هنر مشرق زمین، نمونه هایی فراوان از عطف توجه هنرمندان به باورهای سنتی در قالب آثار دینی و ملی دیده می شود. هنرمندان ایرانی از دوران کهن بر اساس زیرساخت های فرهنگی و با توجه به باورهای بنیادین جامعه آثار خودشان را خلق می کرده اند.این نگاه را می توان در عرصه هنرهای تجسمی چند دهه اخیر نیز دنبال کرد.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com