IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت مقالات پیرامون مجسمه سازان خارجی
[1] .................................................................................................................. [جیاکومتی از نگاه سیمون دوبوار]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جیاکومتی از نگاه سیمون دوبوار
جاوید فریدونی


عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاید سخنی گزاف نباشد اگر بگوییم که یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه مجسمه‌سازان ساخت پیکره و چهره انسانی است. این علاقه اگر چه در آثار بسیاری از مجسمه‌سازان قابل مشاهده است اما در حقیقت تنها معدودی از آنها توانسته‌اند چهره جدیدی از انسان را به جهان هنر عرضه کنند و جیاکومتی یکی از مهم‌ترین این هنرمندان است. مطلب زیر بیان کننده آرا جیاکومتی نسبت به این مهم است.
در ان زمان که جیاکومتی به سورئالیستها پیوسته بود، اشیائی را می‌ساخت که مورد علاقه برتون و هوادارانش بود. در این آثار وی حس ظریفی از واقع گرایی را داشت. اما بعد از 2 یا 3 سال متعاقد شد که این سبک کاری او را کاملا به "ناکجا آباد" رهنمون می‌سازد. آنگاه تصمیم گرفت به سبکی برگردد که وی از آن به عنوان معضل مجسمه‌سازی معاصر یعنی دوباره سازی چهره انسانی یاد می‌کند. برتون از این حادثه متحیر شد. اما جیاکومتی توضیح می‌داد "همه می‌دانند که یک سر چه شکلی است". گفته‌ای از او که کررا باعث تعجب می‌شد. به نظر وی تا این زمان کسی موفق به مدلسازی یا کشیدن چهره معتبری از هیات انسانی نشده بود. از نظر او همه چیز دوباره بایستی از جز شروع می‌شد. او به ما می‌گفت: چهره یک کلیت غیر قابل ترسیم است یعنی یک واحد معنی دار و بیان کننده در حالیکه ماده مورد علاقه یک هنرمند (چه مرمر باشد، چه برنز و یا گل) برعکس توانایی تقسیم شدن تا بی‌نهایت را دارد. هر ذره کوچک جدا از هم باعث از بین رفتن الگوی کل می‌شود. جیاکومتی سعی داشت که استفاده این چنین از موارد را تا حد امکان پایین بیاورد. و به این ترتیب بود که به اینگونه مدل‌های کوچک و تقریبا با سرهایی که دیده نمی‌شوند دست یافت، که به نظر وی کلیت چهره انسانی را آنگونه که از دید یک فرد باهوش دیده می‌شود نشان می‌دهد. شاید روزی حتی وی می‌توانست تاثیر گیج کننده و گردباد گونه فضا بر روی انسان را نیز نشان دهد.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com