IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت مقالات پیرامون مجسمه سازان ایرانی
[1] 2 .................................................................................... [گزارشی از آغاز به کار موزه دکتر امیراسماعیل سُندوزی]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارشی از آغاز به کار موزه دکتر امیراسماعیل سُندوزی
زهرا نعیمی

دوهفته نامه هنرهای تجسمی تندیس شماره نود و هفت، صص 24ـ25
عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

انبوهی از تابلوهایی که روی هم قرار گرفته، بعضی به دیوار آویختهاند و برخی در تاریکی اتاق، تنها به لکههای سیاه بزرگی میمانند که حجمهای عجیب و پیچیده کف اتاق را احاطه کرده باشند.
این فضای کوچک اما پر از نیرو سالها در خدمت صاحب هنرمند، شاعر و نویسندهاش پایدار بوده است و این روزها خود را آماده میکند تا با عنوانی جدید، دوستداران هنر را پذیرا باشد.
این عنوان، م طب موزه استاد سندوزی است که در انتهای کوچه دوازدهم خیابان بخارست تا چندین روز دیگر بازگشایی خواهدشد. امیر اسماعیل سندوزی هنرمند خود آموختهای است که به تعبیر جواد مجابی همواره از خود فراتر رفته است تا در چارچوبی خاص نگنجد.
«نقاشی برای او واکنشی دربرابر وسوسه رنگپردازیها است.آزمودن ترکیبهای رنگی به گونهای که از یک ملودی رنگی بتوان به همنوایی رنگها و از آن پس به کمپوزیسیونی شهودی رسید». او نه چون نقاشی مدعی بلکه همچون کسی که در ایام فراغت عاشقانه به بازی رنگها میپردازد، آزادانه به سیر و سفر در عالم رنگ و نقش و نور و خط و ف ضاهای دلخواه پرداخته و توفیقی در این عرصه دارد. او خود را مقید به پسند کسان و ضرورت بازار و تقلید به شیوههای رایج نکرده و تنها به حس هیجانی درون پاسخ داده است.»
امیراسماعیل سندوزی که امروز در رده هنرمندان قرارش میدهیم دندانپزشکی است که موسس دانشکده روانپزشکی، پژوهشگر برنامهریزی موسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی و مولف دو کتاب و چندین مقاله در حوزههای نامبرده است.
چنانکه ژانت لازاریا نیز از او اینگونه یاد میکند: «انسانی با حرفهها و علایق متفاوت که خود را هنرمند به حساب نمیآورد و در صورت اصرار، به هنر آخر هفته اکتفا میکند.» این محل را به همواره آثار آن، استاد سندوزی در سال 75 خود پیش از عزیمتش به آمریکا به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اهدا کرد. اما تا سال 82 به همان صورت باقی ماند. این موزه در سال 82 به همان صورت باقی ماند. این موزه در سال 82 با حضور اعضاء شورای شهر و مسئولان سازمان افتتاح شد. حسین صاحبی سرپرست موزه در این خصوص توضیح میدهد: «شکل ظاهری این محل خیلی متناسب یک موزه نبود تا این که با تغییر مدیریت سازمان، در زمستان 85 نوسازی شد و تغییراتی در دکوراسیون و نوع چیدمان آثار و فضا انجام شد. با ساخت پانلهایی فضای نمایشگاهی موزه، توسعه یافت و اقداماتی در زمینه طراحی سایت برای موزه در دست انجام است.
وی از استاد سندوزی میگوید که با وجود ابتلا به بیمرای سرطان حنجره، همچنان در محل اقامت فعلیاش دست از خلق آثاری هنری نکشیده است، برنامههای موزه را پیگیری میکند و سعی دارد آثار جدید خود طی ده سال اخیر را برای موزه ارسال کند.

هنرمندانی چون ژازه طباطبایی و ژانت لازاریان نیز از آثار این هنرمند به عنوان کارهای ارزشمندی یاد کردهاند.
ژانت لازاریان در مورد سندوزی چنین گفته است : «هنرمند، مجسمهساز، شاعر، نویسنده، برنامهریز تحصیلی و دندانپزشک... انسانی با حرفهها و علایق متفاوت خود را هنرمند به حساب نمیآورد و اگر اصرار کنید به هنرمند آخر هفته اکتفا میکند. نقاشیهای ایشان مجموعهای است از کوبیسم، امپریالیسم، و رئالیسم، قدرت توانایی، اراده و پایداری وجه اشتراک کلیه مجسمهها است.
جواد مجابی نیز درباره مجسمههای او عنوان داشته: «مجسمههایش علاوه بر شوق همیشگیاش به بازی، شاید از انگیزهای دیگر، نشأت گرفته است. مشغله هر روزهاش در فضای سرآدمی، که احتمالاً او را به ساختن حجمهایی رهنمون شده است که بیرون از انسان، قائم به خود جسمیت یابد و بازی پدید آمدن حجمهایی یافضای پر و خالی او را به گونهای دیگر از فراافکنی شغلی به هنر ـ ساختههایی متعالی برساند. شباهتهای اولیه این کارها با تندیسهای «هنری مور» شاید از همین جا ناشی میشد که هر دو با یک انگیزه اما هر یک با تجربهای دگرگون، به فضاهای خالی شده ا ندیشیده بودند. تخته سنگی در راه شمال، که همواره او را به آفرینش مجسمهای میخوانده، هنوز انتظار دستهای آفرینشگر او را میبرد.
مدیریت مطب ـ موزه استاد سندوزی برعهده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. نهادی که تجارب یک سال اخیرش در مدیریت موزهها، حرکتی رو به جلو و البته هدفمند را نوید میدهد.
با کمی نگاه به گذشته و مرور فعالیتهای موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به عنوان یکی از محلهای تحت نظارت و مدیریت سازمان نامبرده، تصویر کردن مطب ـ موزه استاد سندوزی به عنوان یکی از فعالان حوزه هنر در شهر تهران و شاید کشورمان شاید خیلی دور از ذهن نباشد.
نوع نگاه و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی سالهای اخیر نشان داده، این نهاد همواره دوردستها را دیده است. چنانکه به نظر میرسد مطب ـ موزه استاد سندوزی نیز در راستای برنامههایش علاوه بر اهمیت دادن به گسترش هنر در میان عموم مردم، فعالیتهایی بزرگ را برعهده خواهد گرفت و یا آغازگر حرکتهایی خواهد بود که تا پیش از آن خلاء آنها احساس میشد.
موزه استاد سندوزی از نظر فضا به دو بخش تقسیم شده که یکی فضای اصلی موزه و محلی برای نمایش آثار استاد است و دیگری فضای نمایشگاهی کوچکی است که در بخش ورودی موزه قرار دارد و نگارخانه آثار هنرمندان جوان خواهد بود.
در حال حاضر آثار موزهای این مکان شامل شصت اثر مجسمه و تعداد شصت اثر تابلو نقاشی است. اما به گفته صاحبی به دلیل کمبود فضا، امکان نمایش تمام این آثار به صورت یکجا وجود ندارد و به صورت دورهای هر بار، بخشی از آنها به نمایش در خواهند آمد. طراحی سایت و راهاندازی فضای مجازی از کلیه آثار موزه و اطلاعات مربوط به آن از دیگر فعالیتهایی است که در حال حاضر در حال انجام است. سرپرست موزه توضیح میدهد:
«از کلیه آثار عکاسی شده و شناسنامه آنها در حال تکمیل است. تا تمامی آنها در فضای مجازی موزه نیز قرار داشته و مورداستفاده و بازدید علاقهمندان قرار گیرد.
سایت موزه شامل لینکهایی درباره موزه، تاریخ تأسیس و ساماندهی موزه، آثار موجود درباره دکتر سندوزی، وقایعنگار و تألیفات ایشان، فعالیتهای در دست اقدام موزه و... خواهد بود.»

موزه استاد سندوزی سعی دارد با تهیه کتابچهای از آثار او، این هنرمند خود آموخته و فعال در سبکهای هنری مختلف را به شیوهای بهتر و جامعتر به دیگران بشناساند.
در واقع نیت موزه این است تا آن را از محلی صرفاً برای بازدید به مرکزی فعال و پرتحرک در عرصه هنر بدل کند. موزهای برای فعالیتهای تخصصی و حرفهای مجسمه و نقاشی به همراه برپایی جشنوارهها و مسابقات کشوری.»
براساس گفتههای سرپرست موزه، این محل در حال حاضر دارای اساسنامه کلی موزههای تحت نظارت سازمان

 [1] 2


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com