IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
بازگشت مطالب و مقالات مجسمه سازی
[1] ........................................................................................................... [همنشيني مجسمه با مبلمان شهري]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همنشيني مجسمه با مبلمان شهري
حميدرضا عيني
----------
دو هفته‌نامه هنرهاي تجسمي تنديس / شماره بيست و نه / صص 12 تا 13
عنوان :
نویسنده:
مترجم:
منبع:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تا چندي پيش تنها فعاليت مجسمه‌سازي شهري خارج از پايتخت محدود به آثار حجمي تكراري بود كه از الگوي خاصي در طراحي تبعيت مي‌كردند. تكرار اين مكررات نه تنها ركود فضاهاي تصويري را در شهرهاي مختلف به ارمغان مي‌آورد بلكه امكان تجربه‌هاي نو را از مجسمه‌سازان مي‌گرفت. علاوه بر اين آن‌چه در اين ميان بيش از همه نگران كننده بود عدم رشد درك تصويري شهروندان اين شهرها بود كه بيش از آن كه زاييده بضاعت اندك دانش بصري آن‌ها باشد نتيجه‌ي ايدهاي تكراري و اصرار كارفرمايان و اجراهاي بد مجريان و صنعتگران است كه به تكثير اين آثار مي‌پردازند. اين عوامل و در امان ماندن از نقد ديگران اين اجازه را نيز نمي‌داد كه حتي مسئولين و كارفرماياني كه به اين معضل آگاهي داشتند دست به تجربه‌هاي تصويري جديدتري بزنند. با اين تفاصيل جاي گلايه نيست كه مبلمان شهري در جامعه از رشد كيفي كمي برخوردار گردد. مجموع اين امور نيز موجب شده است تا دست‌اندركاران طراحي شهري براي رهايي از هرگونه بحث و مجادله‌اي شيوه‌ي پيشين را پيش‌ گيرند و به همين دليل در گذر از جغرافياي شهرها نمادها و آثار ثابت و هم شكل همچنان كه هنوز مشاهده مي‌شود در ميادين، پارك‌ها، معابر و... خودنمايي مي‌كنند. اما خوشبختانه به نظر مي‌رسد در بعضي از شهرستان‌ها، مسئولين به اين مهم آگاهي يافته‌اند و تلاش مي‌كنند تا با شكستن اين قاعده‌ها جلوه‌هاي بصري تازه‌اي را براي شهروندان و گردشگران شهرها و ارمغان بياورند و رفته‌رفته خلا موجود را پر كنند. از جمله چنين است فعاليت‌هايي كه در بها دادن به نقش مجسمه در معماري منظره شهرهاي اصفهان، شيراز، سمنان و... داده مي‌شود. طبعاً اين جسارت مستلزم همكاري و كارشناسي متخصصاني است كه در حوزه‌هاي مختلف رشته‌هاي مهندسي، معماري و هنري صورت گرفته است.× از طرفي اين همكاري نيازمند حمايت مسئوليني است كه در كادر شوراي شهر به خدمت مشغولند. بديهي است سرانجام اين حمايت منجر به تكوين و پيدايش فضايي جديد با اين الگو خواهد شد كه مي‌تواند با نيازهاي جامعه معاصر همخوان نيز باشد. چرا كه وجود اين تصاوير جديد سؤال‌هاي تازه‌اي را نزد شهروندان مطرح مي‌نمايد و پاسخ به اين سؤال‌ها باعث ايجاد احترام به اهالي اين شهرها و سبب ارتقا دانش بصري مخاطبان خواهد شد و صد البته به كارگيري اين ديدگاه در شهرهاي ديگر مي‌تواند اين فرصت را پيش آورد كه در هر شهري چيدمان‌هاي متفاوتي را مشاهده كرد. اما آن‌چه در اين خصوص بايد كارشناسي شود متناسب بودن نوع آثار از نظر جنسيت؛ ابعاد، كيفيت اجرا، همخواني با محيط اطراف، هماهنگي عناصر با يكديگر و... مي‌باشد كه اين خود مستلزم تدوين اصول و مباني طراحي فضاهاي شهري است كه با فعاليت‌هاي صورت گرفته ميدان بحث تخصصي در اين زمينه گشوده شده است و مطمئناً با توقف اين تحولات اين ميدان نيز خالي خواهد ماند. و سرانجام تغيير سنت‌هاي تصويري گذشتگان هم براي مخاطب قابل درك نخواهد بود و هم براي مسئولين امكان عملي نخواهد داشت. بنابراين توجه و حمايت از كساني كه مي‌كوشند كارهاي جديدتري را به نمايش بگذارند ضروري به نظر مي‌رسد. بديهي است تاييد و يا رد اين ديدگاه نيازمند فرصتي است كه در گذر زمان به دست خواهد آمد. از جمله گروه مجسمه‌سازان سيمرغ و شركت مدبران صنعت ساختمان.

 [1]


فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com