IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
مقاله شناسی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ..................................................... [مقاله شناسی]
گزارش: تفسیر موقعیت موجود هنرمند معاصر (1 صفحه - از 3 تا 3) عنوان :
گزارشگر: بزرگ زادگان، نیکی - گزارشگر: گودرزی، مریم نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 5 آبان 1383 - شماره 36 » منبع:
هنر جدید: شاخه های هنر مفهومی (قسمت اول) (2 صفحه - از 6 تا 7) عنوان :
پیتر آزبرن نویسنده/ مؤلف:
دارابی، هلیا مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 5 آبان 1383 - شماره 36 » منبع:
هنر جدید: شاخه های هنر مفهومی (قسمت اول) (2 صفحه - از 6 تا 7) عنوان :
پیتر آزبرن نویسنده/ مؤلف:
دارابی، هلیا مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 5 آبان 1383 - شماره 36 » منبع:
ریچارد فیلیپس بعد از جف کونز (گذار از تجربه فقر در نقاشی قرن 21 (قسمت سیزدهم)) (2 صفحه - از 4 تا 5) عنوان :
شریفیان، وحید نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 5 آبان 1383 - شماره 36 » منبع:
مجسمه: مرز سفال و سرامیک با مجسمه سازی (گفتگو با مریم سالور به بهانه برگزاری نمایشگاه چهارباغ رویای بهشت گمشده) (1 صفحه - از 16 تا 16) عنوان :
مصاحبه کننده: اکبری، عباس - مصاحبه شونده: سالور، مریم نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 27 خرداد 1382 - شماره 8 » منبع:
مجسمه ساز رنگ الکساندر لیبرمن (1 صفحه - از 16 تا 16) عنوان :
نویسنده/ مؤلف:
شولی، آزاده مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 23 خرداد 1382 - شماره 7 » منبع:
از شیء تا اثر (به بهانه نمایشگاه بزرگ مروری بر آثار آرمان در موزه هنرهای معاصر تهران) (4 صفحه - از 4 تا 7) عنوان :
ریموند مولن نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 23 اردیبهشت 1382 - شماره 6 » منبع:
مجسمه: اجرائی سه بعدی از طراحی خطی (یادداشتی بر نمایشگاه مجسمه های امیر معبد) (1 صفحه - از 10 تا 10) عنوان :
دارابی، هلیا نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 23 اردیبهشت 1382 - شماره 6 » منبع:
تناولی و دست بافته ها (1 صفحه - از 7 تا 7) عنوان :
نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 9 اردیبهشت 1382 - شماره 5 » منبع:
آرمان در موزه هنرهای معاصر (1 صفحه - از 7 تا 7) عنوان :
نویسنده/ مؤلف:
مترجم:
مجلات : هنر » تندیس » 9 اردیبهشت 1382 - شماره 5 » منبع:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com